SPOTKANIE KLUBOWE

1 dni
Plan podróży

Plan podróży

1.dzień

Noworoczne spotkanie organizacyjne Klubu Podróżnika Złotego Wieku GOLDEN AGE TRAVEL

Miejsce i czas spotkania:
sobota, 14 stycznia 2023, godz. 5 PM
sala JTC  (Jason Torba Center)
budynek przy parafii Św. Ferdynanda
3131 N. Mason Avenue, Chicago IL 60634

Program spotkania:

  1. Wspomnienie wyjazdów z roku 2022
  2. Terminarz wycieczek i spotkań na rok 2023
  3. Jak nas znaleźć – klubowa strona internetowa, Facebook
  4. Sprawy organizacyjne (zapisy, składka członkowska, itp.)

Pokaż cały plan wycieczki

1 dni

Firma nie ponosi odpowiedzialności za stracone mienie klienta w wyniku włamania, kradzieży, zgubienia itp. nie ponosimy również odpowiedzialności za straty klienta w motelach. Firma Rek Travel zastrzega sobie prawo do zmiany programu, dyktowanych okolicznościami niezależnymi od niej. Klient zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu wycieczki. Uczestnicy wycieczki ubezpieczeni są zgodnie z wymogami amerykańskiego Departamentu Transportu na łączną kwotę $5000.000 (polisa do wglądu na życzenie klienta). Za dodatkową opłatą uczestnicy mogą ubezpieczyć się na wypadek leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego schorzeń nabytych w trakcie wycieczki oraz nieszczęśliwych wypadków w obiektach zwiedzanych (wszelkie informacje w biurze).