Spotkanie informacyjne – północne przedmieścia

1 dni
Plan podróży
  • Spotkanie informacyjne:
    Jak działamy?
    Do kogo skierowana jest oferta?
    Dlaczego teraz?
  • Historia i formy działalności Klubu Golden Age Travel
  • oferta najbliższych wycieczek i spotkań
  • zapisy do Klubu na rok 2024

Plan podróży

1.dzień

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne wszystkie osoby, ktore chciałyby zasięgnąć więcej informacji na temat Klubu Podróżników Złotego Wieku – Golden Age Travel, a w szczególności mieszkańców północnych przedmieść. Spotkanie będzie mieć formę prezentacji i przybliży działalność Klubu, cele i ofertę dla osób w wieku 55+.

Opowiemy o naszych dotychczasowych wyjazdach, warsztatach i spotkaniach integracyjnych oraz przedstawimy ofertę, z której mogą korzystać Klubowicze. Zainteresowani będą mogli dołączyć do nas i zapisać się do Klubu na rok 2024.

Spotkanie odbędzie się w bibliotece w Niles (6960 Oakton Street, Niles, Il 60714) w niedzielę, 21 stycznia o godz. 2 PM.

Zainteresowane osoby proszone są o potwierdzenie swojej obecności w biurze Rek Travel – 773-777-7733

Pokaż cały plan wycieczki

1 dni

Firma nie ponosi odpowiedzialności za stracone mienie klienta w wyniku włamania, kradzieży, zgubienia itp. nie ponosimy również odpowiedzialności za straty klienta w motelach. Firma Rek Travel zastrzega sobie prawo do zmiany programu, dyktowanych okolicznościami niezależnymi od niej. Klient zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu wycieczki. Uczestnicy wycieczki ubezpieczeni są zgodnie z wymogami amerykańskiego Departamentu Transportu na łączną kwotę $5000.000 (polisa do wglądu na życzenie klienta). Za dodatkową opłatą uczestnicy mogą ubezpieczyć się na wypadek leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego schorzeń nabytych w trakcie wycieczki oraz nieszczęśliwych wypadków w obiektach zwiedzanych (wszelkie informacje w biurze).